Quy định Về Treo Biển Quảng Cáo Tại Tòa Nhà Cao Tầng?

Tổng hợp các quy định về treo biển quảng cáo tại toà nhà cao tầng, treo biển hiệu quảng cáo tại cơ quan, trung tâm thương mại,… Đối mặt với hạn chế ngày càng gia tăng về diện tích đất trong đô thị, không còn đủ không gian để xây dựng các công trình biển pano hay billboard có kích thước lớn. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã thực hiện sự chuyển đổi này, áp dụng biển quảng cáo và tận dụng không gian trống bên hông của các toà nhà cao tầng để đặt biển quảng cáo.

Quy định về treo biển quảng cáo tại tòa nhà cao tầng

Các quy định về treo biển quảng cáo tại toà nhà cao tầng bao gồm vị trí lắp đặt, kích thước và nội dung. Tất cả đều được thể hiện rõ tại Điều 27 Luật quảng cáo và Thông tư 19/2013/TT-BXD.

Các quy định về treo biển quảng cáo tại tòa nhà cao tầng

Quy định về vị trí đặt bảng hiệu

Biển hiệu đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Quy định về kích thước đặt bảng hiệu

Về quy định về cách đặt biển hiệu, đặc biệt là về kích thước bảng hiệu, hướng dẫn chi tiết được đề cập trong Mục 2, Khoản 2, Điều 2, Chương 2 của Thông tư 19/2013/TT-BXD, quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời như sau:

Bảng quảng cáo đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ:

 1. Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở phải tuân thủ các quy định sau:
  • Chiều cao tối đa 5 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường ở vị trí đặt bảng. Số lượng không quá 2 bảng.
  • Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m.
  • Đối với công trình/nhà ở 5 tầng trở lên, toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.
 2. Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải tuân thủ các quy định sau:
  • Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.
  • Bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng.
  • Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng.

Chú ý: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương và địa hình cụ thể của khu vực có thể có quy định riêng.

Đối với trường hợp xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2):

 • Kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định.

Quy định về nội dung, mỹ quan biển quảng cáo 

Biển quảng cáo ngoài trời
Biển quảng cáo ngoài trời

Về mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu được hương dẫn tại Điều 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

 • Mỹ quan, chữ viết biển hiệu: Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan; Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
 • Nội dung biển hiệu: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ); Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có); Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Hướng dẫn cách đặt bảng hiệu đúng quy định tại các tòa nhà cao tầng

Hướng dẫn cách đặt bảng hiệu đúng quy định tại các tòa nhà cao tầng
Hướng dẫn cách đặt bảng hiệu đúng quy định tại các tòa nhà cao tầng

Về việc đặt bảng quảng cáo tại các công trình/nhà ở riêng lẻ, có những quy định như sau để đảm bảo tuân thủ pháp luật:

 1. Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở:
  • Chiều cao không vượt quá 5 m.
  • Chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng.
  • Số lượng không quá 2 bảng.
 2. Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống: Chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m.
 3. Đối với công trình/nhà ở 5 tầng trở lên: Toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.
 4. Bảng quảng cáo tại mặt tiền công trình/nhà ở:
  • Bảng quảng cáo ngang:
   • Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng.
   • Chiều cao tối đa 2 m.
   • Chiều ngang không vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở.
   • Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m.
   • Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.
  • Bảng quảng cáo dọc:
   • Chiều ngang tối đa 1 m.
   • Chiều cao tối đa 4 m, nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo.
   • Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m.
   • Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng.
 5. Đối với công trình/nhà ở một tầng: Chỉ được đặt 1 bảng quảng cáo ngang và 1 bảng quảng cáo dọc.

Chú ý: Quy định này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương và địa hình cụ thể của khu vực.

Hồ sơ, giấy phép thực hiện đúng quy định về treo biển quảng cáo tại tòa nhà cao tầng 

Hồ sợ duyệt làm bảng hiệu quảng cáo

Danh sách hồ sơ đầy đủ khi đề nghị cấp phép treo biển quảng cáo ốp tường bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo:
  • Đơn đề nghị theo mẫu quy định.
 2. Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo: Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo.
  • Đối với doanh nghiệp, cá nhân tự biển quảng cáo: Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề, hàng hoá.
 3. Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự:
  • Có công chứng/chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo.
  • Bao gồm giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật.
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.
 4. Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo:
  • Thể hiện rõ màu sắc và kích thước.
  • Có đóng dấu của đơn vị đề nghị cấp phép.

Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc này, chúng tôi rất hân hạnh cung cấp dịch vụ xin giấy phép treo biển hiệu quảng cáo để giúp bạn giải quyết tất cả các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Quy định xử phạt vi phạm về biển quảng cáo tại toà nhà cao tầng

Điều 66 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP rõ ràng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo như sau:

 1. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:
  • Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu: tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, điện thoại.
  • Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này.
 2. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng:
  • Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.
  • Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu.
  • Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu.
  • Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu.
  • Kinh doanh mà không có biển hiệu.
  • Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu.
  • Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
 3. Phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:
  • Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa.
  • Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
  • Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với các hành vi vi phạm được quy định về treo biển quảng cáo tại toà nhà cao tầng.

Trên đây là thông tin đầy đủ quy định về treo biển quảng cáo tại toà nhà cao tầng,  Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích.’

Nếu bạn đang có nhu cầu làm bảng hiệu công ty, doanh nghiệp, cửa hàng,.. hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua hotline 0878464555 hoặc email nguyennam@quangcaoadv.com
để chúng tôi được hỗ trợ bạn.

 

 

 

5/5 - (8 bình chọn)

Tác giả

 • Nguyễn Thành Nam

  Hello, Tôi là Nguyễn Thành Nam-, là CEO của Công Ty CP Truyền Thông Quảng Cáo ADV. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ quảng cáo đa dạng, bao gồm thiết kế và sản xuất bảng hiệu, backdrop, treo băng rôn, và thi công gian hàng triển lãm. Với hơn 15+ năm kinh nghiệm, quản lý và vận hành xưởng, đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm trong ngành thi công quảng cáo ngoài trời...Tôi đang quản lý nội dung chuyên ngành tại www.quangcaoadv.com để chia sẻ thông tin chi tiết và đầy đủ về dịch vụ của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *